Matkailuajoneuvoille sovellettavat ajokorttiluokat

B-luokka

Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

B/96-kevyt yhdistelmä ajokortti (B+)

Vetoautona henkilö- tai pakettiauto (kokonaismassa enintään 3500 kg) ja perävaununa kokonaismassaltaan yli 750 kg painava perävaunu, jolloin kokonaismassa yhdistelmässä enintään 4250 kg. Käsittelykoe ja ajokoe, ei teoriakoetta.

BE-luokka (Pikku-E)

Vetoauto on B-luokan ajoneuvo, kokonaismassa enintään 3500 kg ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja enintään 3500 kg

Kuljettajatutkinto:

Tutkintoon pääsemisen edellytykset: (AKA 28§)
voimassa oleva ajokorttilupa tutkinnon suorittajalla on Suomessa B-luokan ajo-oikeus tai hän on suorittanut täällä B-luokan tutkinnon tai hänellä on ulkomailla myönnetty vastaava ajokortti (B) tai hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla myönnetty vastaava ajokortti (BE)

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo: (AKA LMp 14§)
vetoautona B- luokan ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 kg) yhdistelmän yhteenlaskettu rekisteröity kokonaismassa on yli 3500 kg perävaunun kokonaismassa on vähintään 1000 kg ja todellinen vähintään 800 kg vetoauton ja perävaunun suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h perävaunun korirakenne ja kuorma kuormatilan leveydeltä on vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkymä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä.

Teoriakoe: 10 e-luokkaa koskevaa erityiskysymystä
Käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
Ajokoe: Trafin ohjeiden mukaisesti ajokokeen kesto 45 min (sis. käsittelykokeen)

C1-luokka

Muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

C1E-luokka

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

Esimerkkejä C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmistä:

C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää, jossa

1. vetoauton kokonaismassa on enintään 7 500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

2. vetoauton kokonaismassa on enintään 3 500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

C-luokka

Muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeutetusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.